suomeksi | in English

DOF-Pohja

DOF-Pohja ohjelma laskee maanvaraisen teräsbetonilaatan radoitukset, siirtymät, pohjapaineet RakMK B4:n mukaan. Laatta voi olla lähes mielivaltaisen muotoinen, ja sitä pystyy kuormittamaan rajattomalla määrällä kuormitustapauksia ja -yhdistelmiä.

Ohjelma huomioi myös kutistuman ja mahdollisen lämpötilakuorman sekä suorittaa halkeamatarkastelun.

Ohjekirja